Varend erfgoed

Tot varend erfgoed of nautisch erfgoed rekent men schepen, de boten en de drijvende inrichtingen met inbegrip van hun uitrusting en van hun voortstuwingsmiddelen, waarvan het behoud van algemeen belang is wegens hun historische, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde

Confirm
Follow page
Suggest
Message Olivier Ozinga
Report link